Event Calendar (November 2019)

Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
 
7
8
9
10
11
12
 
 
14
15
16
17
18
19
 
21
22
23
24
 
26
 
28
 
 
 
30

Events on November 2019

posted on November 8, 2019 10:40Seminar
DateNovember 29, 2019 (Fri) 13:30 - 17:30
Venue〒103-0027 Nihonbashi 1-chome Mitsui Building, 15th floor, 1-4-1 Nihonbashi,Chuo-ku, Tokyo
posted on November 27, 2019 09:15Seminar
DateNovember 29, 2019 (Fri) 15:45 - 16:30
VenueArtificial Intelligence Research Unit, Graduate School of Informatics, Kyoto University, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501, Japan
posted on November 27, 2019 09:12Seminar
DateNovember 29, 2019 (Fri) 15:00 - 15:45
VenueArtificial Intelligence Research Unit, Graduate School of Informatics, Kyoto University, Yoshida Honmachi, Sakyo-ku, Kyoto, 606-8501, Japan
posted on November 22, 2019 10:21Seminar
DateNovember 27, 2019 (Wed) 13:30 - 15:00
Venue4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa 223-8521, JAPAN
posted on October 29, 2019 20:50Seminar
DateNovember 25, 2019 (Mon) 11:00 - 12:00
Venue〒103-0027 Nihonbashi 1-chome Mitsui Building, 15th floor, 1-4-1 Nihonbashi,Chuo-ku, Tokyo
posted on November 15, 2019 10:18Seminar
DateNovember 20, 2019 (Wed) 13:30 - 15:00
VenueHiyoshi Campus, 4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa 223-8521
posted on October 31, 2019 17:00Seminar
DateNovember 13, 2019 (Wed) 15:00 - 16:30
Venue〒103-0027 Nihonbashi 1-chome Mitsui Building, 15th floor, 1-4-1 Nihonbashi,Chuo-ku, Tokyo
posted on November 8, 2019 10:04Seminar
DateNovember 13, 2019 (Wed) 10:00 - 11:00
VenueNihonbashi 1-chome Mitsui Building, 15th floor, 1-4-1 Nihonbashi,Chuo-ku, Tokyo 103-0027, Japan
posted on November 5, 2019 09:13Seminar
DateNovember 6, 2019 (Wed) 13:30 - 15:00
VenueKeio University, Hiyoshi Campus, 4-1-1 Hiyoshi, Kohoku-Ku, Yokohama, Kanagawa 223-8521